+ 32 2 537 94 31 info@lawgitech.eu

Wettelijke vermeldingen

 

1. LAWGITECH WEBSITE-EDITOR

 

De LAWGITECH-website is eigendom van de vennootschap Digilaw SPRL, een besloten vennootschap geregistreerd in het Handels- en vennootschapsregister van Brussel onder het nummer BE 675.487.115 en waarvan het intracommunautaire btw-nummer BE 675.487.115 is en het hoofdkantoor gevestigd aan Michel Angelaan 86 – 1000 Brussel (België).

 

Digilaw S.P.R.L. is ook de uitgever van de publicatie.

 

Het gebruik van de Lawgitech-site door een internetgebruiker is onderworpen aan de strikte naleving van de algemene voorwaarden die een contract vormen tussen de gebruiker en Digilaw S.P.R.L., hier beschikbaar.

 

2. NEEM CONTACT OP MET DIGILAW S.P.R.L.

 

Voor alle vragen kunt u ons een e-mail sturen naar info@lawgitech.eu of een brief aan Digilaw S.P.R.L. op Louizalaan 109 te 1050 Brussel (België).

 

3. HOSTING VAN DE LAWGITECH WEBSITE

 

De leverancier die de website host is OVH SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 10.069.020, geregistreerd bij de Lille Métropole RCS onder nummer 424 761 419 00045 en met het btw-nummer: FR 22 424 761 419, met hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

 

4. BEELDKREDIETEN

 

De afbeeldingen op de Lawgitech-website zijn eigendom van S.P.R.L. Digilaw of van http://www.stock.adobe.com.

 

In alle gevallen zijn de afbeeldingen van deze leverancier gedekt door licenties die Digilaw toestemming geven om ze op de website te reproduceren.

 

Elk gebruik door een persoon die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door S.P.R.L. Digilaw of de beeldleverancier vormt een schending van hun intellectuele eigendomsrechten en kan met name leiden tot civiele of strafrechtelijke procedures wegens vervalsing.

 

5. TECHNISCHE WAARSCHUWING

 

Het is aan elke internetgebruiker om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en / of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren.

 

De gebruiker van het platform erkent ook de vaardigheden en middelen te hebben die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Lawgitech-website. In dit verband erkent hij te hebben gecontroleerd of de IT-configuratie geen virussen bevat en of deze in perfecte staat verkeert.

 

Digilaw S.P.R.L. stelt alles in het werk om gebruikers van beschikbare en geverifieerde informatie te voorzien, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of de aanwezigheid van virussen op haar website.

 

S.P.R.L. Digilaw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbrekingen van het Platform en zijn diensten, al dan niet vrijwillig. Bovendien is S.P.R.L. Digilaw kan het online zetten van de Website onderbreken en zal ernaar streven Gebruikers vooraf op de hoogte te stellen.

 

6. HYPERTEXT-LINKS

 

Digilaw S.P.R.L. behoudt zich het recht voor om links op de Lawgitech-website op te zetten die toegang geven tot andere webpagina’s dan die van de website.

 

S.P.R.L. Digilaw kan niet verantwoordelijk zijn voor toegang door gebruikers via de links die in het kader van de website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk, noch voor de inhoud van de informatie die op deze sites wordt verstrekt onder de activering van de link.

 

7. WIJZIGING VAN JURIDISCHE INFORMATIE

 

De gebruiker van de Lawgitech-website wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat de authentieke versie van de juridische kennisgevingen degene is die online toegankelijk is wanneer hij verbinding maakt met de site.

 

Digilaw S.P.R.L. behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgevingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

 

De gebruiker wordt daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

 

 

 

Datum laatste update: 7 mei 2018