+ 32 2 537 94 31 info@lawgitech.eu

Privacybeleid

 

S.P.R.L. Digilaw is verantwoordelijk voor de verwerking van gebruikersgegevens die zijn verzameld op de Lawgitech-website.

De functionaris voor gegevensbescherming is Me Jeoffrey Vigneron, advocaat aan de balie van Brussel.

De gebruiker van de site wordt uitgenodigd kennis te nemen van de voorwaarden voor de verwerking van deze gegevens en in het bijzonder de methoden te specificeren volgens welke de S.P.R.L. Digilaw verwerkt zijn persoonsgegevens en beschermt zijn rechten. De autorisatie van Digilaw S.P.R.L. om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verwerken, wordt verzocht vóór elke gegevensverzameling door middel van een validatie-selectievakje.

In alle gevallen heeft u het recht om legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van alle gegevens over u in twijfel te trekken, te openen, te corrigeren en tegen te werken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de commerciële prospectie, die kan worden uitgeoefend per e-mail naar info@lawgitech.eu of per post gericht aan de SPRL Digilaw S.P.R.L. op het volgende adres Louizalaan 109 te 1050 Brussel (België), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Meer specifiek S.P.R.L. Digilaw gebruikt live chatsoftware om met de gebruiker te communiceren. De leverancier is Zendesk, wiens Franse dochteronderneming is gevestigd op 266 Place Ernest Granier, 34000 Montpellier, Frankrijk. U ontvangt systematisch een bericht waarin om toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt het privacybeleid van de leverancier raadplegen door op deze link te klikken. In overeenstemming met dit beleid is het gebruik van informatie die is verzameld in het kader van zijn service beperkt tot het leveren van de service waaraan S.P.R.L Digilaw heeft deelgenomen. S.P.R.L. Digilaw kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker voor inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens die via de software zijn verzameld.

 

 

1. VERZAMELDE GEGEVENS

 

Om de gebruiker toegang te geven tot de Lawgitech-site om services online te bestellen, moet de site de gegevens verzamelen en overdragen die nodig zijn om deze services te verlenen.

Deze gegevens worden door advocaten gebruikt voor het verstrekken van cliëntenoverleg.

 

2. VERKLARINGEN

 

S.P.R.L. Digilaw is verantwoordelijk voor de verwerking van gebruikersgegevens die zijn verzameld op de Lawgitech-website.

De functionaris voor gegevensbescherming is Me Jeoffrey Vigneron, advocaat aan de balie van Brussel.

De autorisatie van Digilaw S.P.R.L. om de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken wordt gevraagd voordat er gegevens worden verzameld door middel van een validatie-selectievakje op de Lawgitech-website.

In alle gevallen heeft de gebruiker het recht om om legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van alle gegevens over u, evenals het recht om bezwaar te maken, te ondervragen, te openen, te corrigeren en te verzetten. commerciële prospectie, die kan worden uitgeoefend per e-mail naar info@lawgitech.eu of per post naar Digilaw SCPRL op het adres Michel-Ange 86 te 1000 Brussel (België), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

 

3. RECHT VAN TOEGANG, BEZWAAR EN CORRECTIE

 

De klant heeft een individueel recht op toegang en rectificatie met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.

De Klant kan zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Als de Cliënt dit recht wil uitoefenen en informatie over hem wil verkrijgen, moet hij een e-mail sturen naar de Advocaten.

 

4. COOKIES

 

Computercookies zijn kleine bestanden die op het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen en die hun bezoek aangenamer maken en waarmee ze verbinding kunnen maken met de site.

Mogelijk moet de site verschillende cookies gebruiken:

(1) Gebruikersaccount. Deze cookies registreren een unieke identificatie waarmee de verbinding van de gebruiker met de site kan worden gehandhaafd. Deze cookies bevatten geen directe persoonlijke informatie.
(2) Beveiliging. Naast de beveiligingsanalyses die op de servers aanwezig zijn, gebruikt de site cookies om de beveiliging te versterken en mogelijk kwaadaardig gedrag te identificeren.
(3) Navigatie. Deze cookies maken de personalisatie mogelijk van de inhoud die specifiek voor elke gebruiker wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: toon een uitlegpagina tijdens een 1 e servicebezoek; bewaar weergave- of sorteervoorkeuren; enz.
Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.