+ 32 2 537 94 31 info@lawgitech.eu

DATA GOVERNANCE EN DIGITALE DATA MANAGEMENT

PRESENTATIE

Welkom op de pagina gewijd aan onze expertise op het gebied van eGovernance, Data Governance, Open Data, Open Source en Gegevensbescherming. Het is essentieel om de uitdagingen van deze evoluerende velden te begrijpen, te weten hoe u deze kunt overwinnen en de juiste partners te hebben om u te begeleiden.

Wij zijn veel meer dan een advocatenkantoor. Wij zijn uw strategische partner in de complexe digitale wereld. Onze kennis van programmeren en coderen stelt ons in staat de onderliggende problemen te begrijpen. Ons gespecialiseerde advocatenkantoor is er om u te helpen gedijen terwijl u aan de regelgeving voldoet en uw digitale activa en gegevens beschermt.

e-GOVERNANCE

Ontdek onze juridische diensten op het gebied van e-government.

open source

Lees meer over onze expertise in open source software.

DATA PROTECTION

Lees meer over onze IT-beveiligingsexpertise.

Open DATA

Ontdek ons ​​advies voor het exploiteren van Open Data.

data Gouvernance

Ontdek hoe wij u helpen uw digitale activa te beschermen en legaal te benutten.

Elektronische overheid, of e-overheid, verwijst naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om overheidsdiensten op een efficiënte, transparante en toegankelijke manier aan burgers, bedrijven en andere overheidsinstanties te verlenen. Dit omvat online dienstverlening, verspreiding van overheidsinformatie, digitale burgerparticipatie en automatisering van administratieve processen om de efficiëntie van het openbaar bestuur te verbeteren.

Betrokken acteurs. Overheidsbedrijven, overheden, overheidsinstellingen.

Uitdagingen. Bedrijven en overheden proberen informatietechnologie te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren, maar worden geconfronteerd met veranderende regelgeving en beleid.

Technologieën. Informatiebeheersystemen, software voor nutsbeheer, oplossingen voor elektronisch documentbeheer.

Onze expertise. Wij zijn experts in het interpreteren van regelgeving, beleid en standaarden op het gebied van e-governance. Wij loodsen u door deze complexe omgeving.

Data Governance

Data governance is een geheel van processen, beleid, standaarden en richtlijnen die de kwaliteit, privacy, veiligheid en verantwoord gebruik van data binnen een organisatie waarborgen. Het heeft tot doel duidelijke regels vast te stellen voor het verzamelen, opslaan, beheren en toegankelijk maken van gegevens, en ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Data governance heeft ook tot doel de waarde van data voor de organisatie te maximaliseren. Bedrijven van elke omvang, financiële instellingen, zorgorganisaties, overheidsinstanties.

Uitdagingen. In het tijdperk van digitale transformatie is het effectief beheren van data een uitdaging, vooral als het gaat om compliance en datakwaliteit.

Technologieën. Gegevensbeheersystemen, oplossingen voor gegevenskwaliteit, software voor compliancebeheer.

Onze expertise. Wij helpen bij het ontwikkelen van beleid voor gegevensbeheer, zorgen voor naleving van de regelgeving (zoals de AVG) en minimaliseren de risico’s op het gebied van gegevensbeheer.

OPEN DATA

Open data verwijst naar informatie en gegevens die op een gratis, open en algemeen toegankelijke manier online voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens worden vaak aangeleverd in gestandaardiseerde digitale formaten, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden hergebruikt en geanalyseerd door derden, waaronder onderzoekers, ontwikkelaars en burgers. Het doel van open data is het bevorderen van transparantie, innovatie en samenwerking bij de overheid.

Gerichte acteurs. Publieke organisaties, overheidsinstellingen, bedrijven die transparantie en innovatie willen bevorderen.

Uitdagingen. Het kan lastig zijn om gegevens open te stellen voor het publiek en tegelijkertijd de wetten te respecteren.

Technologieën. Open datapublicatieplatforms, licentiebeheersoftware, tools voor data-analyse.

Onze expertise. Onze juridische expertise begeleidt u bij het verzamelen, delen en verspreiden van open data terwijl u compliant blijft.

 

Open Source

Gerichte acteurs. Bedrijven, softwareontwikkelaars, overheidsinstellingen.

Uitdagingen. Het gebruik van open source-software is gebruikelijk, maar vereist een grondig begrip van licenties en de bijbehorende risico’s.

Technologieën. Open source licentiebeheerders, compliance-tools, ontwikkelomgevingen.

Onze expertise. Wij helpen u bij het navigeren door open source-licenties, zorgen voor naleving en beheren van risico’s, terwijl we deze bronnen efficiënt gebruiken.

DATA PROTECTION

Computerbeveiliging of digitale gegevensbescherming bestaat uit een reeks maatregelen, beleid en praktijken gericht op het beschermen van computersystemen, gegevens en gevoelige informatie tegen bedreigingen en inbreuken. Deze vaardigheid is essentieel om ervoor te zorgen dat gegevens, vooral die welke worden beheerd door de overheid en particuliere organisaties, vertrouwelijk blijven, integriteit hebben en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen.

Uitdagingen. Evolutie van bedreigingen. technologische complexiteit. bewustzijn van de gebruiker. beperkte middelen. conformiteit van de regelgeving.

Betrokken acteurs. Bedrijven en organisaties. IT-beveiligingsprofessionals. overheden en toezichthouders. beveiligingsdienstverleners, IT-beveiligingsverenigingen

Noodzakelijke technologische hulpmiddelen. Firewall. antivirus en antimalware. software voor inbraakdetectie en inbraakpreventie. identiteits- en toegangsmanagers (IAM), cryptografie. beveiligingsinformatie- en gebeurtenisbeheersystemen (SIEM). veiligheidstraining. compliance-oplossingen.

Onze expertise. Het bedrijf Lawgitech is gespecialiseerd in IT-beveiliging. De advocaten hebben uitgebreide kennis van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, evenals een technisch inzicht in cyberdreigingen en beveiligingspraktijken. Zo kunnen zij organisaties adviseren over de implementatie van beveiligingsbeleid, risicobeheersing en compliance met regelgeving.

DATA GOVERNANCE EN DIGITALE DATA MANAGEMENT

Neem vandaag nog contact met ons op om uw specifieke behoeften op het gebied van e-governance, gegevensbeheer, Open Data, Open Source en gegevensbeveiliging te bespreken. Samen zetten we uitdagingen om in kansen.