+ 32 2 537 94 31 info@lawgitech.eu

LAWGITECH

ADVOCATEN, IT, PLATFORMS & LEGAL DESIGN

 

Lawgitech is een advocatenkantoor dat innovatieve diensten aanbiedt die deel uitmaken van de bestaande en toekomstige digitale omgeving en vooruitloopt op de evolutie van de wet, met name op het gebied van technologieën, data, kunstmatige intelligentie, Digitale platforms en vastgoed Lawgitech is opgericht op de praktijk van advocaten die ook ondernemers zijn en die profiteren van erkende expertise op het gebied van platformrecht en juridische vormgeving.

WET, IT, AI, EU, ONTWERP, GERECHTELIJKE PROCEDURE

Onze expertise is uw troef om uw innovatieve projecten te waarderen en te beschermen! We bieden onze diensten aan bedrijfsleiders, kunstenaars, ontwikkelaars en innovators die juridisch of technisch-juridisch advies en diensten zoeken die niet alleen op hun behoeften maar ook op hun budget zijn afgestemd.

eGovernance, Data Governance, Open Data, Open Source en Gegevensbeveiliging
100%
Software, Robotica, AI & Gegevensbeveiliging
100%
E-commerce & Platforms
100%
Legal Design & Privacy by Design
100%
Intellectueel Eigendom & Videogames
100%
Europees Recht
90%
Gerechtelijke Procedure
90%
Vastgoedrecht
85%
IT
15%

 

 

# eGovernance, Data Governance, Open Data, Open Source & Data Beveiliging.

Onze expertise in eGovernance, Data Governance, Open Data, Open Source en Data Beveiliging zorgt ervoor dat onze klanten goed zijn voorbereid om te navigeren in het complexe digitale landschap, terwijl ze voldoen aan de regelgeving en hun digitale activa en gegevens beschermen. We helpen u bij het aannemen van innovatieve en veilige digitale praktijken.

  • eGovernance (Elektronisch Bestuur): eGovernance omvat praktijken om informatietechnologie te gebruiken om de dienstverlening van bedrijven en overheidsinstanties te verbeteren. We helpen onze klanten om dit complexe gebied te navigeren door hen te adviseren over regelgeving, beleid en normen met betrekking tot eGovernance.
  • Data Governance (Gegevensbestuur): In het tijdperk van digitale transformatie is effectief gegevensbeheer cruciaal. We helpen onze klanten bij het opstellen van gegevensbeheerbeleid, het waarborgen van de gegevenskwaliteit, het voldoen aan regelgeving (zoals GDPR) en het minimaliseren van risico’s met betrekking tot gegevensbeheer. Onze expertise in Data Governance helpt u om optimaal gebruik te maken van uw gegevensactiva terwijl u ze beschermt.
  • Open Data (Openbare Gegevens): Open Data houdt in dat gegevens toegankelijk worden gemaakt voor het publiek, ter bevordering van transparantie en innovatie. We adviseren onze klanten over juridische kwesties rond Open Data, inclusief het verzamelen, delen en verspreiden van openbare gegevens. Of u nu een publieke of private organisatie bent die Open Data wil benutten of gegevens met het publiek wil delen, onze expertise zal u begeleiden in dit complexe proces.
  • Open Source (Open Bron): Het gebruik van open-source software is gemeengoed geworden, maar het brengt belangrijke juridische overwegingen met zich mee. We helpen onze klanten bij het navigeren door open-source licenties, zorgen voor naleving van deze licenties en beheren de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van open-source software. Onze expertise in Open Source stelt u in staat om deze middelen effectief en legaal te gebruiken.

 

# Software, Robots, AI & Gegevensbeveiliging.

De groei en diversificatie van informatie- en communicatietechnologieën houden dagelijks de ondertekening in van talloze contracten tussen digitale uitgevers of IT-dienstverlenende bedrijven en hun klanten. “IT-contracten” omvatten een breed scala, waaronder outsourcingcontracten (zoals IT-beheer), softwarelicentiecontracten (On-Premise-licenties), onderhoudscontracten, hostingcontracten, softwareontwikkelingscontracten, evenals recentere contracten in SaaS, PaaS, IaaS, enz.

Specifiek maken de nieuwe mogelijkheden van robots, in combinatie met steeds krachtiger softwareoplossingen en kunstmatige intelligentie, ze vandaag onmisbaar, wat leidt tot een markt voor robotica en het Internet of Things, zowel in industriële robotica als in diensten (bijvoorbeeld e-learning). Onze juridische en technische expertise stelt ons in staat om een alomvattende en grensoverschrijdende benadering te hanteren voor vraagstukken in alle toepassingsgebieden van robotica en AI.

Gegevensbeveiliging is ook een belangrijke zorg in het tijdperk van cybercriminaliteit. We helpen onze klanten om robuuste gegevensbeveiligingsmaatregelen in te voeren, beveiligingsincidentbeheerbeleid op te stellen en te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot gegevensbescherming. In geval van een gegevensinbreuk treedt ons team op om schade te minimaliseren en u juridisch te beschermen.

 

# E-commerce & Platforms.

De diversificatie van digitale distributiekanalen en de opkomst van nieuwe spelers (digitale platforms, gebruikers, exploitanten) hebben geleid tot een ingrijpende verandering in het juridische kader. E-commerce is nu onderworpen aan consumentenbeschermingsvoorschriften en mededingingsregels om belemmeringen binnen de Europese Unie te voorkomen en oneerlijke praktijken te voorkomen. Specifiek zijn platforms (vergelijkers, marktplaatsen, aggregators, peer-to-peer, enz.) onderhevig aan strengere transparantie- en eerlijkheidsvereisten.

Met onze diepgaande kennis van programmeren, brede kennis van regelgevende beperkingen en ervaring als ondernemers of platformexploitanten, helpen we u niet alleen om te voldoen aan uw besturingssysteem, inclusief uw distributietools, met de contractuele of wettelijke documentatie die nodig is voor overheidsinstanties, maar ook om een optimale strategie te ontwikkelen om het meeste te halen uit waardeketens op markten met specifieke bedrijfsmodellen. We helpen bij het opzetten of updaten van online winkels terwijl we voldoen aan de Belgische en Europese regelgeving.

 

# Juridisch Ontwerp & Privacy by Design.

Het kantoor is een pionier op het gebied van interactief juridisch ontwerp, ongeacht het beoogde juridische domein. Al onze oplossingen zijn gericht op de beoogde gebruiker en het beoogde doel, met name wat betreft het begrijpen van complexe juridische tekst of rechten en verplichtingen. We gebruiken teksttransformatietechnieken zoals design thinking en duidelijke juridische taal, maar ook programmering om geanimeerde en interactieve oplossingen te creëren.

Het resultaat voor u:

  • Tijdsbesparing omdat informatie op een leuke, duidelijke en effectieve manier wordt gepresenteerd aan uw partners en werknemers.
  • Een UX-tool waarmee uw partners en werknemers specifiek de juridische inhoud kunnen ontdekken die voor hen relevant is of hun eigen juridische situatie kunnen beoordelen in een bepaalde context.

Met betrekking tot Privacy by Design of het informatiemanagement van persoonsgegevens leggen we de nadruk op de bescherming van privacy vanaf het allereerste begin, wat onze klanten helpt te voldoen aan de strenge eisen van wetten inzake informatiebeveiliging. Ons kantoor kan onze klanten helpen bij het ontwikkelen van best practices om de beveiliging van hun gegevens en de privacy van de betrokkenen bij de verwerking van hun persoonsgegevens te waarborgen.

Ons doel is om onze klanten te begeleiden naar een Europese, en zelfs wereldwijde, benadering van cybersecurity door middel van planning om schade te minimaliseren in geval van inbreuk of incident. We begrijpen dat naleving op korte termijn het doel kan zijn, maar gegevensbescherming is een voortdurend evoluerend gebied dat samenwerking vereist tussen bedrijven, juridische/compliance-experts, IT-professionals, verzekeringsaanbieders en experts in reactie op inbreuken.

 

# Intellectueel Eigendom & Videogames.

Intellectueel eigendom is nu een belangrijke kwestie voor de ontwikkeling van bedrijven en makers. Deze tak van het recht omvat zowel industriële eigendom (merkenrecht, modelrecht, enz.), literair en artistiek eigendom (auteursrecht, naburige rechten, enz.) als technologierecht. Deze immateriële rechten hebben belangrijke kenmerken, met name op het digitale gebied, en moeten worden behandeld door advocaten die zowel de werking van codering begrijpen, de principes van programmering begrijpen, evenals de bescherming die ze bieden aan houders van deze rechten.

Meer specifiek wordt videogame-juridisch benaderd op basis van de verschillende overwegingen die moeten worden meegenomen om videogames in de hedendaagse samenleving te kaderen. Dit omvat niet alleen de wettelijke bescherming van videogame-makers via intellectueel eigendomsrecht, maar ook de beoordeling van het uiteindelijke doel van videogames. Vandaag de dag, zelfs als er geen specifieke regelgeving is met betrekking tot virtuele goederen, betekent dit niet dat er geen rechten zijn.

We stellen een strategie op voor de bescherming, waardering en verdediging van uw intellectueel eigendom. Het Lawgitech-kantoor helpt u bij het definiëren van uw intellectuele eigendomsstrategie om effectieve bescherming te garanderen, u concurrentievoordelen te geven en uw immateriële activa te waarderen. We stellen uw vertrouwelijkheids-, rechtenoverdracht-, consortium-, licentie-, databasebeschermingscontracten op, enz. We beheren uw merken-, domeinnamen- en modelportefeuilles en bieden bewaking van uw immateriële activa indien nodig.

 

# Europees Recht.

We helpen bedrijven hun activiteiten binnen de Europese Unie uit te breiden vanuit België of Luxemburg. Of het nu gaat om het beoordelen van de impact van Europees recht op een bedrijf of project, het sluiten van commerciële relaties en grensoverschrijdende operaties, of het beheren van menselijk kapitaal op Europese schaal, ons team zorgt voor de naleving van de activiteiten van onze Belgische en buitenlandse klanten met geldende normen. Ons team bestaat uit tweetalige of drietalige advocaten.

 

# Juridische Procedures.

We starten de nodige juridische procedures voor Belgische rechtbanken om de rechten van bedrijven te doen gelden en ondersteunen hen bij elke fase van een juridische procedure. Het doel van de advocaat in een juridische procedure is om de belangen van hun cliënt en hun belangen te verdedigen, evenals om het best mogelijke resultaat voor de cliënt in het proces te verkrijgen. We zijn het favoriete aanspreekpunt voor de rechter en hebben nauw contact met de advocaat van de tegenpartij, met wie we communiceren over de elementen van de zaak naarmate de juridische procedure vordert, met name voor de bevoegde rechtbank. Het starten van een juridische procedure kan noodzakelijk zijn om schadevergoeding te verkrijgen, zelfs in de digitale context.

 

# Vastgoedrecht.

We behandelen kwesties met betrekking tot vastgoedrecht vanuit een wereldwijd perspectief om commerciële ongemakken te voorkomen. We begeleiden u bij de verschillende stappen van uw procedures, of het nu gaat om het opstellen van een compromis of een verkoopakte, een commerciële, professionele of huurovereenkomst. We treden ook op bij het beheer of de oprichting van onroerendgoedactiva, evenals in gevallen van geschillen binnen een mede-eigendom, tussen een verhuurder en zijn huurder, of in geval van geschil tussen koper en verkoper. We geven de voorkeur aan een minnelijke benadering in eerste instantie en treden op als adviseur. Als het geschil niet in der minne kan worden opgelost, vertegenwoordigen we u voor de bevoegde rechtbanken en bereiden we het geschil voor de rechtbank voor.

 

# IT-vaardigheden.

In een steeds gedigitaliseerde wereld is onze basiskennis van programmeren (bijvoorbeeld HTML, CSS, JavaScript en PHP) een aanzienlijk voordeel om de juridische bescherming van innovatieve bedrijven en digitale kunstenaars te waarborgen. Hier is hoe onze programmeerexpertise bijzonder gunstig is voor onze klanten:

  • Juridische Bescherming van Digitale Activa: Door diepgaand inzicht in programmeren zijn we in staat om u te helpen bij de bescherming van uw digitale activa, of het nu gaat om websites, apps of software. We kunnen juridische strategieën ontwikkelen om uw intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, inclusief de bescherming van de broncode, en optreden bij schending van deze rechten.
  • Naleving van Voorschriften: In een voortdurend evoluerend regelgevingslandschap kan onze expertise in programmeren u begeleiden bij naleving van relevante wet- en regelgeving. Dit omvat gegevensbescherming, IT-beveiliging en naleving van normen zoals GDPR. We kunnen u helpen bij het implementeren van praktijken en beleid die voldoen aan wettelijke vereisten.
  • Onderhandeling van IT-contracten: Onze mogelijkheid om technische aspecten van IT-contracten te ontcijferen is een belangrijk voordeel. We zijn in staat om complexe IT-contracten op te stellen en te onderhandelen, waaronder outsourcingcontracten, softwarelicenties, onderhoudscontracten, hosting en softwareontwikkelingscontracten. Dankzij ons diepgaande begrip van programmeren kunnen we de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen met betrekking tot broncode, functionaliteiten en gegevens duidelijk definiëren.
  • IT-geschillen: In geval van een IT-geschil is onze programmeerexpertise van onschatbare waarde. Of het nu gaat om geschillen met betrekking tot broncode, softwareontwikkeling of bescherming van digitale rechten, onze dubbele juridische en technische competentie stelt ons in staat om effectief namens u te pleiten.

CONTACTEER ONS VOOR JURIDISCHE OF TECHNISCH-LEGALE DIENSTEN OF JURIDISCHE ONTWERP !

Hebt u advies nodig, een verdediging of een statische, geanimeerde of interactieve juridische infographic? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

WET & LEGAL DESIGN

Vrijwel elk aspect van ons leven wordt op een of andere manier gereguleerd. Helaas bestaat er een ernstige kloof tussen de wet en de wettelijke consumenten: Juridische documenten worden gemaakt door advocaten en meestal alleen door hen begrepen. Legal Design kan zeer nuttig zijn om dit communicatieprobleem op te lossen.

Al onze infographics zijn gemaakt door advocaten bij de wet.

LEGAL DESIGN & CODERING

Als er veel individuen zijn die grote dingen doen in de juridische technologieruimte, is het nog steeds moeilijk voor hen om een briljant product te creëren en aan advocaten te laten zien hoe het op hun werk van toepassing is. Het is in deze ruimte dat advocaten van Lawgitech hopen hun begrip van codering en programmering toe te passen, als iemand die opereert op de frontlinie van wet en technologie

ONZE ETHIEK ALS INNOVATIEVE & CODERENDE ADVOCATEN

 

Expertise

Een benadering op maat

 

 

Vaste prijzen
Vooraf vastgestelde forfaitaire bedragen
Wis tijdlijnen

Vooraf vastgestelde forfaitaire bedragen

 

Vertrouwelijkheid

Verzekerd beroepsgeheim

WILT U MEER WETEN OVER WET & TECHNOLOGIE OF JURIDISCH ONTWERP ?

 

Volg Lawgitech op het sociale netwerk

 

Season’s greetings !

Season’s greetings !

Verwar Santa en Mark niet om uw gegevens ook tijdens de feestdagen veilig te houden. Hier is een kleine Legal Design van de situatie.

Belgian LT Pitch Competition 2021 Winners

Belgian LT Pitch Competition 2021 Winners

📢  Hallo allemaal, 🎊🎉 We zijn erg blij om aan te kondigen dat Lawgitech een van de Legal Innovation Awards 2021 heeft gewonnen! 🎉🎊 👍 Dank aan Stanislas van Wassenhove en Reshape.legal voor hun ongelooflijke werk, evenals aan de juryleden, Olivier HAENECOUR, Laurent...

Guide pratique des plateformes en 20 legal designs commentés

Guide pratique des plateformes en 20 legal designs commentés

Cynthia Charlier, Axel Beelen en Jeoffrey Vigneron zijn verheugd om de publicatie van hun boek "Guide pratique des plateformes en 20 legal designs commentés " aan te kondigen bij Larcier. Digitale platformen verschijnen overal om ons heen en we gebruiken ze dagelijks,...

ZE VERTROUWEN ONS VOOR ONZE JURIDISCHE DIENSTEN